Που θα πάνε τα κεφάλαια της Trade Estates αν δεν γίνει το deal για το Smart Park
8832
post-template-default,single,single-post,postid-8832,single-format-standard,bridge-core-2.8.6,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-27.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Που θα πάνε τα κεφάλαια της Trade Estates αν δεν γίνει το deal για το Smart Park

Που θα πάνε τα κεφάλαια της Trade Estates αν δεν γίνει το deal για το Smart Park

Για τρεις διαφορετικούς σκοπούς θα διατεθούν τα αντληθέντα κεφάλαια από την ΑΜΚ της Trade Estates σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η συμφωνία για την απόκτηση του Smart Park.
Οπως λέει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της συναλλαγής που αφορά στη σύμβαση πώλησης και αγοράς των μετοχών της ΓΥΑΛΟΥ Μ.Α.Ε. (Smart Park), δεδομένου ότι υπόκειται στην εκπλήρωση ορισμένων συνήθων όρων και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τα μέρη, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν μέχρι της εξάντλησής τους και με χρονολογική σειρά, ως κάτωθι:

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023 αρχίζει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 120.528.771 κοινών μετοχών της εταιρείας  στο ΧΑ. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «TRESTATES» με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι €1,92 ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε.

Αναλυτικά η ΑΜΚ
Οπως αναφέρει σε ξεχωριστή ανακοίνωση η εταιρεία την 03.11.2023 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση μέσω αυτής 28.169.015 Νέων Μετοχών της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι δεν ενεργοποιήθηκε η ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment facility).

Επιπρόσθετα, 938.968 Νέες Μετοχές διατέθηκαν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης στον υφιστάμενο μέτοχο «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει της από 20.10.2023 επιστολής δήλωσης συμμετοχής του προς το Δ.Σ. της Εταιρείας.

Δυνάμει της από 03.11.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε €1,92 ανά μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές), καθώς και για την Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε €55.887.327,36, εκ των οποίων ποσό €54.084.508,80 συγκεντρώθηκε από τη Δημόσια Προσφορά (ήτοι €1,92*28.169.015 Νέες Μετοχές) και ποσό €1.802.818,56 συγκεντρώθηκε από την Ιδιωτική Τοποθέτηση (ήτοι €1,92*938.968 Νέες Μετοχές).

Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης €1,92 ανήλθε σε 29.484.114 μετοχές (ήτοι ποσό €56.609.498,88), υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 28.169.015 Νέες Μετοχές μέσω Δημόσιας Προσφοράς, κατά 1,05 φορές περίπου.

 

Οι συνολικά 28.169.015 Νέες Μετοχές που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:

• 12.850.541 Νέες Μετοχές (45,62% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 14.165.640 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 90,72% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών, η οποία αφορούσε σε 3.035 αιτήσεις), και

• 15.318.474 Νέες Μετοχές (54,38% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 15.318.474 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 100% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στην Τιμή Διάθεσης, η οποία αφορούσε σε 82 αιτήσεις).

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης μετοχών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό, με εξαίρεση τον Κύριο Ανάδοχο «EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» η οποία υπέβαλε αιτήσεις για 46.948 μετοχές για ίδιο λογαριασμό στη Δημόσια Προσφορά και ανέλαβε ισόποσες μετοχές.

Τέλος, σημειώνεται ότι ολοκληρώθηκε και η έκδοση των 905.156 δωρεάν μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 24.10.2023 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας.

Πηγή: https://www.ered.gr/