Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από την Invel Real Estate στην Prodea
8573
post-template-default,single,single-post,postid-8573,single-format-standard,bridge-core-2.8.6,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-27.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από την Invel Real Estate στην Prodea

Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από την Invel Real Estate στην Prodea

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας το προσφερόμενο τίμημα ανέρχεται στα €7,50 ανά μετοχή.

Στην υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προχωρά η «INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II BV» για τις μετοχές της Prodea ΑΕΕΑΠ όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ο Προτείνον κατέχει 204.975.700 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 80,22% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. (78,12% που κατέχει η ίδια + 2,1% μέσω της ANTHOS PROPERTIES)

H μετοχική σύνθεση της Εταιρείας είναι:

• Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. 78,12%

• Invel Real Estate BV  6,78%.

• Ανθός Properties Α.Κ.Ε. (θυγατρική της Invel Real Estate (Netherlands) II B.V.) 2,10%

• Λοιποί μέτοχοι 13%

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας “στις 05.10.2023 η εταιρεία Invel RE Holdings (Cyprus) Limited, η οποία ελέγχεται από τον κ. Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου, απέκτησε, άμεσα, το σύνολο (100%) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της εταιρείας Invel Real Estate Partners Greece SAS και συνακόλουθα απέκτησε τον έλεγχο της τελευταίας.

Κατά συνέπεια η Invel RE Holdings (Cyprus) Limited απέκτησε έμμεσο έλεγχο συνολικά 222.288.779 μετοχών της ΑΕΕΑΠ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 87% των δικαιωμάτων ψήφου της, και οι οποίες κατέχονται από οντότητες ελεγχόμενες από την Invel Real Estate Partners Greece SAS, περιλαμβανομένων 204.975.700 μετοχών της Prodea που κατέχονται, άμεσα και έμμεσα, από τον Προτείνοντα, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 80,22% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας”.

Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε για τον Προτείνοντα και τα Συντονισμένα Πρόσωπα η υποχρέωση υποβολής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Νόμου.

Σημειώνεται ότι ως πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα είναι :

(α) η εταιρεία Invel RΕ Holdings (Cyprus) Limited ως νομικό πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα

(β) o κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, ως φυσικό πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα και

(γ) τα πρόσωπα που ελέγχονται  από την Invel RΕ Holdings (Cyprus) Limited και τον κ. Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου.

Όπως απαιτείται από το Νόμο, ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης στις 11.10.2023 ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και καταθέτοντάς τους ταυτόχρονα το «Πληροφοριακό Δελτίο» καθώς και την έκθεση Αποτίμησης”.

Το τίμημα
Οπως λέει στην ίδια ανακοίνωση η εταιρεία η Invel προσφέρει €7,50 σε μετρητά, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που του προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα εντός της περιόδου αποδοχής. Παράλληλα, σημειώνεται ότι

Ο Προτείνων δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.
Ο Προτείνων δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Tουναντίον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, στοχεύει το επόμενο διάστημα στην ενδυνάμωση και διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Εταιρείας και της διασποράς των Μετοχών της, με την προσέλκυση, μεταξύ άλλων, Ελλήνων ή και ξένων θεσμικών επενδυτών.

Πηγή: https://www.ered.gr/