Ξεπέρασε τα €3,2 δις. η αξία του χαρτοφυλακίου της Lamda Development
8442
post-template-default,single,single-post,postid-8442,single-format-standard,bridge-core-2.8.6,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-27.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Ξεπέρασε τα €3,2 δις. η αξία του χαρτοφυλακίου της Lamda Development

Ξεπέρασε τα €3,2 δις. η αξία του χαρτοφυλακίου της Lamda Development

Πως προχωρούν τα έργα υποδομών στο Ελληνικό και οι πωλήσεις κατοικιών.

Η αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου την 30.06.2023 ανήλθε σε €3,22 δισ. καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας κατά το α΄εξάμηνο του 2023 παρουσίασε:

Συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του έργου στο Ελληνικό: €2,0 δισ. αυξημένη κατά περίπου €40 εκατ. έναντι της 31.12.2022, λόγω (α) της επανεκτίμησης της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων (θετική επίπτωση €25 εκατ) και (β) της αύξησης των κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX) ύψους €15 εκατ. μετά την αφαίρεση του κόστους πωληθέντων ακινήτων.

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) των Εμπορικών Κέντρων: €1,1 δισ. (περιλαμβάνεται και το Designer Outlet Athens).

Συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) των λοιπών επενδυτικών ακινήτων (Μαρίνα Φλοίσβου, Γραφεία, Οικόπεδα κ.α.): €175 εκατ

Τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπών αναπροσαρμογών της LAMDA Development για το Εξάμηνο 2023 παρουσίασαν κέρδη €27 εκατ. (κέρδη €5,8 εκατ το Εξάμηνο 2022).

Επισημαίνονται οι κυριότεροι παράγοντες που διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα το 2023:

• Εμπορικά Κέντρα: ισχυροί ρυθμοί αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ σε εξαμηνιαία βάση (κέρδη €40,5εκ αυξημένα 14% σε συγκρίσιμη βάση έναντι του Εξαμήνου 2022).

• Designer Outlet Athens: θετική συνεισφορά με €5,2εκ κέρδη EBITDA για το Εξάμηνο 2023. Υπενθυμίζεται ότι το Designer Outlet Athens ενοποιείται από την 06.08.2022.

• Μαρίνες Φλοίσβου και Αγ. Κοσμά (Ελληνικό): ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (συνολικά κέρδη €9 εκατ. αυξημένα 6% έναντι του Εξαμήνου 2022). Οι ετήσιες (μόνιμες) συμβάσεις ελλιμενισμού ανέρχονται στο 100% της συνολικής χωρητικότητας ενώ οι αυξήσεις, βάσει της νέας τιμολογιακής πολιτικής, που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του 2022, ανήλθαν σε περίπου 15%.

• Έργο στο Ελληνικό: Οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από τις πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων το Εξάμηνο 2023 ανήλθαν σε €184 εκατ. ενώ τα συνολικά έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων για το Εξάμηνο 2023 ανήλθαν σε €72 εκατ. (έναντι €0,1 εκατ. το Εξάμηνο 2022) λόγω της σταδιακής αναγνώρισης εσόδων από πωλήσεις ακινήτων (διαμερισμάτων, οικοπέδων κτλ.).

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του Εξαμήνου 2023 παρουσίασαν κέρδη €71,6 εκατ. (κέρδη €37,7 εκατ. το Εξάμηνο 2022). Τα αποτελέσματα Εξαμήνου περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση συνολικού ποσού €45 εκατ. (έναντι €32 εκατ. το Εξάμηνο 2022), βάσει της επανεκτίμησης, από τους ανεξάρτητους εκτιμητές, της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων του Ομίλου την 30.06.2023 (Εμπορικών Κέντρων και λοιπών ακινήτων καθώς και των Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονται στο έργο του Ελληνικού).

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, του Εξαμήνου 2023 παρουσίασαν κέρδη €18,4 εκατ. έναντι ζημίας €22,2 εκατ. το Εξάμηνο 2022.

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν τα εξής:

• επιβάρυνση σχετικά με χρηματοοικονομικά έξοδα που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν στη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων σχετικά με το έργο στο Ελληνικό (αρνητική επίπτωση €22,8 εκατ. το Εξάμηνο 2023 έναντι €18,4 εκατ. το Εξάμηνο 2022)

Εμπορικά κέντρα
Τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos το Εξάμηνο 2023 αυξήθηκαν 14% σε συγκρίσιμη βάση έναντι του 2022 στα €35,3 εκατ. καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας για την εξαμηνιαία
περίοδο. Τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων (Retail EBITDA), συμπεριλαμβανομένου του Designer Outlet Athens, το Εξάμηνο 2023 ανήλθαν σε €40,5 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 30% έναντι του 2022, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας για την εξαμηνιαία περίοδο.

Συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων στα Εμπορικά Κέντρα (The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos)

• Το Εξάμηνο 2023 αυξήθηκε 27% έναντι του 2022, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση που καταγράφεται από το Β’ Εξάμηνο 2022 και έπειτα, λόγω της σταδιακής χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

• Το Designer Outlet Athens κατέγραψε σημαντική αύξηση 25% έναντι του 2022. Συνολικός αριθμών επισκεπτών στα Εμπορικά Κέντρα (The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos)

• Το Εξάμηνο 2023 αυξήθηκε 25% έναντι του 2022. Σημειώνεται ότι η επισκεψιμότητα του Εξαμήνου 2022 είχε επηρεαστεί αρνητικά στα τέλη Ιανουαρίου 2022 από τις ακραίες καιρικές συνθήκες (σφοδρή χιονόπτωση λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς»).

• Το Designer Outlet Athens κατέγραψε σημαντική αύξηση 35% έναντι του 2022.

• Σε τριμηνιαία βάση κατά το Β’ Τρίμηνο (Απρίλιος-Ιούνιος), η συνολική επισκεψιμότητα στα 3 Εμπορικά Κέντρα αυξήθηκε 20% έναντι του 2022.

Εργο Ελληνικού

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα Εξαμήνου 2023 του Ομίλου σχετικά με το έργο του Ελληνικού, επισημαίνονται τα εξής:

• Οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από τις πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων το Εξάμηνο 2023 ανήλθαν σε €184 εκατ.

• Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €71,9 εκατ. (αναγνώριση των εσόδων βάσει της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και του χρόνου παράδοσης των οικοπέδων στους αγοραστές).

• Τα συνολικά μεικτά αποτελέσματα (μετά την αφαίρεση του κόστους πωληθέντων ακινήτων) ανήλθαν σε κέρδος €34,8 εκατ. (κέρδος €0,1 εκατ. το 2022).

• Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €45,9 εκατ. (€19 εκατ. το Εξάμηνο 2022) καθώς ο Όμιλος έχει επιταχύνει σημαντικά τους ρυθμούς εφαρμογής/υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου για την αξιοποίηση του Ελληνικού.

• Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA εμφάνισαν αισθητά περιορισμένη ζημιά €11,1 εκατ. (ζημιά €18,9 εκατ. το Εξάμηνο 2022), λόγω της προαναφερθείσας σταδιακής αναγνώρισης εσόδων από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων.

• Από την επανεκτίμηση της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων, του έργου στο Ελληνικό, από τον ανεξάρτητο εκτιμητή, προέκυψε θετική επίπτωση ποσού €24,5 εκατ. (θετική επίπτωση €10,5 εκατ. το 2022).

• Τα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους, παρουσίασαν κέρδη €6,9 εκατ. (έναντι ζημιάς €31,9 εκατ. το Εξάμηνο 2022). Επισημαίνεται ότι για την περίοδο του Β’ Τριμήνου 2023 (Απρίλιος-Ιούνιος) τα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους, παρουσίασαν
κέρδη €28,7 εκατ (έναντι ζημίας €15 εκατ. το Β’ Τρίμηνο 2022).

Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο Παράκτιο Μέτωπο
Οι συνολικές εισπράξεις από τις πωλήσεις ακινήτων (υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης) καθώς και από τις κατατεθειμένες προκαταβολές πελατών για τη μελλοντική απόκτηση ακινήτων, ανέρχονται σε περίπου €366 εκατ (εκ των οποίων ταμειακές εισπράξεις €311 εκατ. αφορούν αποκλειστικά σε πωλήσεις οικιστικών αναπτύξεων).

High-Rise (Bjarke Ingels Group – BIG)
• Tον Ιούλιο 2023 ξεκίνησε η προώθηση στο αγοραστικό κοινό του οικιστικού έργου που φέρει την υπογραφή του διάσημου αρχιτεκτονικού γραφείου Bjarke Ingels Group (BIG) και αφορά κτίριο ύψους 50μ (περίπου 12 όροφοι).
• Τα διαμερίσματα, στο μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα έργο, ανέρχονται συνολικά σε 88 και διαθέτουν διάφορες τυπολογίες (από 1 Υ/Δ περίπου 70 τ.μ. έως 5 Υ/Δ 350 τ.μ.).
• Αναφορικά με τις κρατήσεις για τη μελλοντική απόκτηση των εν λόγω διαμερισμάτων, έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές πελατών για 12 διαμερίσματα από τα 25 διαμερίσματα που έχουν διατεθεί, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου €2 εκατ. Η υπογραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας αναμένεται να ξεκινήσει το Α’ Τρίμηνο 2024 (κατά την οποία θα εισπράττεται 20% του συνολικού τιμήματος εκάστης).

Έργα Υποδομών και άλλες κατασκευαστικές εργασίες
Η Εταιρεία έχει επιταχύνει σημαντικά τους ρυθμούς υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της για τα έργα υποδομών στο ακίνητο του Ελληνικού. Ενδεικτικά αναφέρονται:

• Riviera Tower: έχουν ολοκληρωθεί η υπο-θεμελίωση του Πύργου και του podium με την κατασκευή 316 πασσάλων βάθους έως 55μ, η κατασκευή 520μ περιμετρικού διαφραγματικού τοίχου βάθους 15μ. Είναι σε εξέλιξη η τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού της θεμελίωσης που αποτελείται από 1.750 τόνους σιδήρου και η τοποθέτηση των περιμετρικών καλουπιών της θεμελίωσης.
• The Cove Residences (condos): έχουν κινητοποιηθεί οι εργολάβοι (τον Ιούνιο για 2 οικόπεδα και το Σεπτέμβριο 2023 για τα άλλα 2 οικόπεδα) ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι εκσκαφές και τα έργα θεμελίωσης.
• Vouliagmenis Mall: τον Αύγουστο 2023 επιλέχθηκε η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ως ανάδοχος για τις εκσκαφές και τις πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες.
• Κτιριακό συγκρότημα ΑΜΕΑ: ολοκληρώθηκε η κατασκευή του έργου (συνολική δόμηση 11,5χιλ τ.μ. επί οικοπέδου 7,4χιλ τ.μ.) και παραδόθηκε το Σεπτέμβριο 2023 στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης και από εκεί στα 4 σωματεία ΑΜΕΑ.
• Υπογειοποίηση Λεωφ. Ποσειδώνος: έχει ήδη ολοκληρωθεί περίπου 70% των εκσκαφών και 25% των σκυροδετήσεων.
• Εξυγίανση εδάφους: ολοκληρώθηκαν οι σχετικές εργασίες τον Ιούλιο 2023 (εξυγιάνθηκαν πάνω από 6χιλ τόνοι ρυπασμένων εδαφών).
• Ρέμα Τραχώνων (αντιπλημμυρικά έργα): έχει ήδη ολοκληρωθεί 60% των εκσκαφών.
• Εργασίες κατεδαφίσεων στην περιοχή των οικοπέδων βιλών και The Cove Residences: τον Ιούλιο 2023 ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες κατεδαφίσεις.
• Kεντρικοί συλλέκτες όμβριων υδάτων: έχει ήδη ολοκληρωθεί 88% των εκσκαφών και 65% των σκυροδετήσεων

Εμπορικές αναπτύξεις – Πρόοδος εμπορικών μισθώσεων
Vouliagmenis Mall
• Έχουν ήδη υπογραφεί/συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) για 57% της μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA).
• Η υπογραφή των συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας αναμένεται να ξεκινήσει από τα τέλη του 2023.

Riviera Galleria
• Έχουν ήδη υπογραφεί/συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) για 36% της μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA).
• Η υπογραφή των συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας αναμένεται να ξεκινήσει από τα τέλη του 2023.

Πηγή: https://www.ered.gr/