Περιβαλλοντική Έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχέδιου (ΕΠΣ) της ΠΥΡΚΑΛ για την δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου
8411
post-template-default,single,single-post,postid-8411,single-format-standard,bridge-core-2.8.6,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-27.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Περιβαλλοντική Έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχέδιου (ΕΠΣ) της ΠΥΡΚΑΛ για την δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου

Περιβαλλοντική Έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχέδιου (ΕΠΣ) της ΠΥΡΚΑΛ για την δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου

Εκδόθηκε η Περιβαλλοντική έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για τη δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου με την επωνυμία «Ανδρέας Λεντάκης» στο ακίνητο της ΠΥΡΚΑΛ, έκτασης 154.797,34 τ.μ., εντός της Δ.Ε. Υμηττού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, κατόπιν αξιολόγησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Το προτεινόμενο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ) αφορά τη χωρική ανάπτυξη του ακινήτου της ΠΥΡΚΑΛ, έκτασης 154.797,34 τ.μ. εντός της Δ.Ε. Υμηττού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, με σκοπό τη δημιουργία ενός υπερτοπικού Πάρκου κεντρικής διοίκησης – «Κυβερνητικό Πάρκο», πλαισιωμένου με εκτεταμένους χώρους πρασίνου και πολιτιστικές δραστηριότητες, με την
ονομασία «Ανδρέας Λεντάκης».

Η απόφαση έγκρισης έγινε κατόπιν διατύπωσης γνώμης επί του περιεχομένου της ΣΜΠΕ από τις παρακάτω υπηρεσίες:

– Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής για την έκφραση απόψεων επί της ΣΜΠΕ και την παροχή πληροφοριών στο ενδιαφερόμενο κοινό, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης

– Τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων και τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

– Τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων (Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο Επενδυτικών Προγραμμάτων) και τη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

– Τη Διεύθυνση Υποδομής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

– Τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

– Τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

– Τη Διεύθυνση Λειτουργίας και Ελέγχου Συστήματος της Γενικής Δ/νσης Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς του ΑΔΜΗΕ.

– Τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής.

Το προφίλ του έργου

Στο ακίνητο, συνολικής έκτασης 154.797,34 τ.μ. επιτρέπονται οι ακόλουθες γενικές κατηγορίες χρήσεων:

(Α) πολεοδομικό κέντρο, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114)

και

(Β) ελεύθεροι χώροι-αστικό πράσινο, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 7 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114)».

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τη προτεινόμενη χωρική διάταξη, η οργάνωση των χρήσεων γης καθορίζεται ως εξής:

Χωρική Ενότητα 1 – ΠΚ

Τμήμα της περιοχής μελέτης, που αντιστοιχεί στο 50% του συνόλου της έκτασης της περιοχής επέμβασης καθορίζεται ως ζώνη για την υποδοχή και χωροθέτηση «Κυβερνητικού Πάρκου» με γενική χρήση Πολεοδομικού Κέντρου. Η κυρίαρχη χρήση με βάση την ειδική λειτουργία του, που καθορίζει και τον χαρακτήρα του προτύπου χωρικής ανάπτυξης είναι αυτή της κεντρικής Διοίκησης, για τη μετεγκατάσταση Υπουργείων από το κέντρο της Αθήνας.

Επιτρέπονται οι ακόλουθες ειδικές χρήσεις του άρθρου 4 του ΠΔ 59/2018 (Α’ 114):

1. διοίκηση,
2. κοινωνική πρόνοια,
3. μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις,
4. θρησκευτικοί χώροι,
5. πολιτιστικές εγκαταστάσεις,
6. χώροι συνάθροισης κοινού/συνεδριακά κέντρα,
7. κέντρα έρευνας,
8. εστίαση,
9. αναψυκτήρια,
10. στάθμευση (κτήρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και
ποδηλάτων,
11. γωνιές ανακύκλωσης

Χωρική Ενότητα 2 – ΕΧ-ΑΠ

Τμήμα της περιοχής επέμβασης, που αντιστοιχεί στο 50% του συνόλου της έκτασης διατίθεται για τη χρήση «Ελεύθεροι Χώροι-Αστικό Πράσινο», σύμφωνα με το ειδικό περιεχόμενο χρήσεων του άρθρου 7 του π.δ. 59/2018.

Στους ελεύθερους χώρους αστικού πρασίνου, εκτός από δραστηριότητες ήπιας αναψυχής, όπως παιδικές χαρές κ.λπ., και περιορισμένης έκτασης δραστηριότητες εστίασης και αναψυχής – επιτρέπονται και οι παρακάτω λειτουργίες:

1. Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις.
2. Ανοικτά θέατρα μικρής κλίμακας με απαραίτητους υποστηρικτικούς χώρους και θερινοί κινηματογράφοι
3. Πεζόδρομοι
4. Ποδηλατόδρομοι
5. Πλατείες
6. Γωνιές ανακύκλωσης
7. Αστική γεωργία.
8. Κατασκευές για:

α)τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες,τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων, β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του
προορισμού των χώρων αυτών, γ) τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

9. Εγκαταστάσεις:

α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων), β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό, γ) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

10. Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια,
περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.)

Στην εν λόγω Χωρική Ενότητα επιτρέπεται επιπλέον η ειδική χρήση «πολιτιστικές εγκαταστάσεις» για τα υφιστάμενα κτήρια που θα κριθούν διατηρητέα.

Σημειώνεται ότι στα όρια της περιοχής παραμένουν οι θεσμοθετημένες χρήσεις εκπαίδευσης
(Δημοτικό Σχολείο) και αθλητισμού (κλειστό γυμναστήριο)

Η απόφαση Περιβαλλοντικής έγκρισης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για τη δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου με την επωνυμία «Ανδρέας Λεντάκης» στο ακίνητο της ΠΥΡΚΑΛ, έκτασης 154.797,34 τ.μ., εντός της Δ.Ε. Υμηττού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, κατόπιν αξιολόγησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦ5Ρ4653Π8-Ο9Τ?inline=true

 

Πηγή: https://www.michanikos.gr/