Εκτός σχεδίου: Παρέμβαση στο ΥΠΕΝ για την παράταση ολοκλήρωσης της διαδικασίας οικοδομησιμότητας
8384
post-template-default,single,single-post,postid-8384,single-format-standard,bridge-core-2.8.6,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-27.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Εκτός σχεδίου: Παρέμβαση στο ΥΠΕΝ για την παράταση ολοκλήρωσης της διαδικασίας οικοδομησιμότητας

Εκτός σχεδίου: Παρέμβαση στο ΥΠΕΝ για την παράταση ολοκλήρωσης της διαδικασίας οικοδομησιμότητας

Aίτημα για άμεση παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας οικοδομησιμότητας των εκτός σχεδίου κατά παρέκκλιση οικοπέδων απέστειλε προς την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το ΤΕΕ Μαγνησίας.

Διαβάστε παρακάτω το περιεχόμενο της επιστολής:

ΠΡΟΣ:
1. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη
2. Υφυπουργό κ. Νικόλαο Ταγαρά
3. Γεν. Γραμματέα κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη
ΚΟΙΝ:
1. Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Γεώργιο Στασινό
2. Πρόεδροι ΠΤ ΤΕΕ
ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης στην προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας οικοδομησιμότητας των εκτός σχεδίου κατά παρέκκλιση οικοπέδων
Αξιότιμοι κ.κ.

Όπως είναι γνωστό ο νομός Μαγνησίας και ευρύτερα η Περιφέρεια Θεσσαλίας επλήγη στο μέγιστο βαθμό, από τη θεομηνία “Daniel”. Ήδη ο Νομός Μαγνησίας έχει κηρυχθεί βάσει των προβλεπόμενων ΦΕΚ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η έκταση των επιπτώσεων ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί.

Εξαιτίας της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει συνολικά ο Νομός Μαγνησίας, αιτούμαστε παράσταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας οικοδομησιμότητας των εκτός σχεδίου κατά παρέκκλιση οικοπέδων.

Θεμελιώδης αρχή της ελληνικής και όχι μόνο έννομης τάξης συνιστά η αναγνωριζόμενη από αυτή παραδοχή, με βάση την οποία δεν επέρχεται απώλεια δικαιώματος ή αξίωσης ή γενικώς ευχέρειας στην περίπτωση που ο φορέας αυτών (δικαιούχος) εμποδίσθηκε να τα ασκήσει μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία για λόγους ανωτέρας βίας.

Η ανωτέρω θεμελιώδης αρχή ρητώς προβλέπεται σε διατάξεις θεσμικών νομοθετημάτων της ισχύουσας νομοθεσίας όπως του αρ. 255 του Α.Κ. (αναστολή παραγραφής), των αρ. 152 και 153 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (απώλεια προθεσμίας – επαναφορά πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση), των αρ. 87 και 92 του ν. 2362/1995 περί δημοσίου λογιστικού (όπως ίσχυε) και φυσικά του αρ. 10 παρ. 6 του Ν. 2690/1999 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.

Οι διοικητικές προθεσμίες μπορούν να τύχουν αναστολής, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, δηλ. για παρακωλυτικό της τήρησης της προθεσμίας γεγονός που ήταν απρόβλεπτο και δεν μπορούσε στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης (ΑΠ 9/2004, ΕλΔικ 2004, σ. 751).

Διότι κατά γενική αρχή του δικαίου «κανείς δεν υποχρεούται στα αδύνατα» (ΑΠ 191/2002, ΕλΔνη 2002.859). Η αναστολή λόγω ανώτερης βίας συνδέεται άμεσα με τις αρχές της ισότητας και της επιείκειας αλλά και με τις αρχές του εφικτού και του ανέφικτου.

Εξάλλου η ανωτέρα βία είναι έννοια νομική και συνίσταται σε κάθε γεγονός ξένο προς το διοικούμενο, το οποίο ήταν αδύνατο να αποτραπεί από αυτόν.

Η αναστολή δε αυτή επέρχεται αυτοδικαίως χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σχετική αίτηση του διοικούμενου προς τη Διοίκηση (ΣτΕ 924/1994, ΓνμΝΣΚ 488/2004).

Τούτο δε ισχύει πολύ περισσότερο και με βάση την αρχή της νομιμότητας (χρηστής διοίκησης κλπ) στην περίπτωση κατά την οποία το γεγονός της ανωτέρας βίας είναι γνωστό στη Διοίκηση (ΓνμΝΣΚ 366/2008)

Θεωρούμε ότι για όλους τους παραπάνω λόγους το Υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη την θεομηνία του «Daniel» και των αντικειμενικών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στη Θεσσαλία και τα οποία είναι γνωστά στη Διοίκηση, να προχωρήσει στην παράταση της προθεσμίας παράτασης στην προθεσμία εξασφάλισης οικοδομησιμότητας των εκτός σχεδίου κατά παρέκκλιση οικοπέδων, που καταργήθηκε με το Ν .4759/2020, για τους λόγους που αναλυτικά τεκμηριώνουμε.

Επειδή η ως άνω προθεσμία λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2023, παρακαλούμε άμεσα για τις δικές σας ενέργειες.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Η Πρόεδρος
Νάνσυ Καπούλα

Η Γ. Γραμματέας
Θεοδώρα Παπάζογλου

 

Πηγή: https://news.b2green.gr/