ΤΑΙΠΕΔ: Αναζητάει συμβούλους για τα μεγάλα projects του PPF – Τα έργα και τα budgets
2779
post-template-default,single,single-post,postid-2779,single-format-standard,bridge-core-2.8.6,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-27.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

ΤΑΙΠΕΔ: Αναζητάει συμβούλους για τα μεγάλα projects του PPF – Τα έργα και τα budgets

ΤΑΙΠΕΔ: Αναζητάει συμβούλους για τα μεγάλα projects του PPF – Τα έργα και τα budgets

Διαδικασίες με στόχο την υποστήριξη των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που έχουν ανατεθεί στο Ταμείο προωθεί το ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή για την ωρίμανση, διενέργεια διαγωνισμού και παρακολούθηση της εκτέλεσης της κάθε σύμβασης. Προς την κατεύθυνση αυτή προτίθεται να προσλάβει δύο συμβούλους.

Ειδικότερα, το ΤΑΙΠΕΔ δημιούργησε μια νέα ανεξάρτητη μονάδα, τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας – PPF (σύμφωνα με το άρθρο 5Β του Ν. 3986/2011) για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της διαδικασίας ωρίμανσης και υλοποίησης των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ν. 4799/2021. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ προτίθεται να προσλάβει δύο συμβούλους για την τεχνική υποστήριξη των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που έχουν ανατεθεί στο Ταμείο με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ν. 4799/2021. Τα περισσότερα από τα Έργα που έχουν ήδη ανατεθεί στο Ταμείο θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών, με την από 08.11.2021 απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Έργων Στρατηγικής Σημασίας, έντεκα, μεταξύ άλλων, projects «μπήκαν στο πακέτο» αυτών για τα οποία το ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε ως φορέας υπεύθυνος για την ωρίμανση, την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών αλλά και για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων.

Με βάση τα παραπάνω, το ΤΑΙΠΕΔ προτίθεται να προσλάβει δύο συμβούλους για την τεχνική υποστήριξη των που ανατίθενται στο Ταμείο, τα περισσότερα από τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Διαγωνισμός και η Σύμβαση (για τους συμβούλους) χωρίζονται σε δύο τμήματα.

Η διάρκεια της δέσμευσης θα είναι τέσσερα (4) έτη ή μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος / Έργων. Ο μέγιστος διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες είναι 16 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, για κάθε μία από τις δύο συμβάσεις συμβούλων. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις αμοιβές και τα έξοδα που πρέπει να καταβληθούν στους Συμβούλους σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Η ομάδα έργου του Συμβούλου θα αποτελείται από την Κύρια Ομάδα και την Ομάδα Υποστήριξης. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 3 Φεβρουαρίου του 2022.

Στην πρόσκληση γίνεται αναφορά στα 11 έργα και σε προϋπολογισμούς που για το πρώτο τμήμα ανέρχονται σε 860 εκατ. ευρώ και στο δεύτερο σε 826 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα νούμερα αυτά για τα budgets βασίζονται στις εκτιμήσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής ένα από τα δύο «κομμάτια» ενώ δεν μπορούν και τα δύο τμήματα να καταλήξουν στον ίδιο οικονομικό φορέα – τεχνικό σύμβουλο.

Η πρώτη «παρτίδα» έργων (με συνολικό budget 860 εκατ. ευρώ) περιλαμβάνει τα projects: «Δημιουργία – Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ» (ενδεικτικός προϋπολογισμός 177 εκατ. ευρώ), «Αναβάθμιση του τομέα των δημόσιων προμηθειών – συμβάσεων του υπ. Ανάπτυξης» (3 εκατ. ευρώ), «Καταπολέμηση παραεμπορίου και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων» (υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 16 εκατ. ευρώ), «Μεταρρύθμιση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (100 εκατ. ευρώ), «Υγειονομική Υποδομή – Ανακαίνιση Νοσοκομείων και Αναβάθμιση υποδομών» (176 εκατ. ευρώ), «Ανακαίνιση ΟΑΚΑ» (αναβάθμιση και ανάδειξή του, 43 εκατ. ευρώ), «Σχέδιο Δασικής Προστασίας» (125 εκατ. ευρώ), «Μετεγκατάσταση καταστημάτων κράτησης Κορυδαλλού, Ιωαννίνων και Χαλκίδας» (220 εκατ. ευρώ).

Η δεύτερη «παρτίδα» (826,5 εκατ. ευρώ) περιλαμβάνει τα έργα: «Δημιουργία – Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ» (ενδεικτικός προϋπολογισμός εδώ 177,7 εκατ. ευρώ), «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» (υπ. Ανάπτυξης, 200 εκατ. ευρώ), «Μεταρρύθμιση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (100 εκατ. ευρώ), «Υγειονομική Υποδομή – Ανακαίνιση Νοσοκομείων και Αναβάθμιση υποδομών» (176 εκατ. ευρώ), «Δικαστήριο Αθηνών (αναβάθμιση υποδομών απονομής της δικαιοσύνης / Κατασκευή κτιρίου Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας Αθηνών, 66 εκατ. ευρώ), «Αθηναϊκή Ριβιέρα» (Στρατηγικές Αστικές Αναπλάσεις, ύψους 31,8 εκατ. ευρώ) και «Σχέδιο Δασικής Προστασίας» (αλλά ύψους 75 εκατ. ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι το insider.gr προ μηνός είχε αναδείξει τι περιλαμβάνει κάθε ένα από το σύνολο των 19 διαφορετικών projects και δράσεων που τέθηκαν υπό την «ομπρέλα» του ΤΑΙΠΕΔ ης φορέα ωρίμανσης, διενέργειας του διαγωνισμού και παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων.

Ως γνωστόν, επιπλέον, και ανεξαρτήτως των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, το PPF είναι σε θέση να συνδράμει κάθε φορέα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στην προετοιμασία και υλοποίηση έργων του (δημόσια έργα υποδομών, υπηρεσιών παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ,) που μπορεί να χρηματοδοτούνται από εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα (RRF, ΕΣΠΑ κ.λπ.) εφόσον ενταχθούν στο Πρόγραμμα λειτουργώντας ως διαχειριστής των έργων και μοχλός επιτάχυνσης.

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, μέσω της εμπειρίας του ΤΑΙΠΕΔ, διαθέτει τεχνογνωσία στην ωρίμαση περιουσιακών στοιχείων και την υλοποίηση έργων, εξοικείωση με τις διαδικασίες του Δημοσίου και ταχύτητα και ευελιξία στην πρόσληψη συμβούλων βάσει των όρων του Κανονισμού Αναθέσεων του Ταμείου.

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του δικαιούχου του έργου και σε συνέχεια αιτήματός ή και έγκρισης αυτού, διασφαλίζοντας επιτάχυνση και αποφόρτιση του δικαιούχου, καθώς υποστηρίζει τις διοικητικές του δομές, με στενή παρακολούθηση, συντονισμό και εξασφάλιση της απόδοσης των συμβούλων.

 

Πηγή: Γιώργος Παπακωνσταντίνου, https://www.insider.gr/oikonomia/207209/taiped-anazitaei-symboyloys-gia-ta-megala-projects-toy-ppf-ta-erga-kai-ta-budgets